Mi Note 3

Model : jason

File Name : jason_global_images_V10.3.2.0.OCHMIXM_20190326.0000.00_8.1_global_71aadee287.tgz

File Size : 2.0G

Version : V10.3.2.0.OCHMIXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad : jason_global_images_V10.3.2.0.OCHMIXM_20190326.0000.00_8.1_global_71aadee287.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Note 3 jason V10.2.2.0.OCHMIXM 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:01:24
Mi Note 3 jason V10.1.2.0.NCHMIFI 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-12 00:01:16
Mi Note 3 jason V9.6.2.0.NCHMIFD 7.1 2.2G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:06:17

Model : jason

File Name: jason_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_8.1_global_7357989749.tgz

File Size: 2.0G

Version : 9.4.18

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad : jason_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_8.1_global_7357989749.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Note 3 jason 9.4.11 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:01:22
Mi Note 3 jason 9.3.28 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:01:32
Mi Note 3 jason 9.3.21 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:01:25
Mi Note 3 jason 9.3.7 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:01:26
Mi Note 3 jason 9.2.28 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:01:25
Mi Note 3 jason 9.2.21 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:01:37
Mi Note 3 jason 9.2.15 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:01:28
Mi Note 3 jason 9.1.24 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:01:24
Mi Note 3 jason 9.1.17 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:01:11
Mi Note 3 jason 9.1.10 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-16 00:01:09
Mi Note 3 jason 8.12.27 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:01:11
Mi Note 3 jason 8.12.20 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-23 00:01:23
Mi Note 3 jason 8.12.13 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:01:10
Mi Note 3 jason 8.12.6 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:01:18
Mi Note 3 jason 8.11.22 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-27 00:01:07
Mi Note 3 jason 8.11.15 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:01:18
Mi Note 3 jason 8.11.6 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-07 00:01:00
Mi Note 3 jason 8.11.1 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:01:03
Mi Note 3 jason 8.10.25 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:01

Model : jason

File Name: jason_images_V10.3.1.0.OCHCNXM_20190330.0000.00_8.1_cn_58fee5bbb7.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.3.1.0.OCHCNXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad : jason_images_V10.3.1.0.OCHCNXM_20190330.0000.00_8.1_cn_58fee5bbb7.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Note 3 jason V10.2.3.0.OCHCNFK 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-12-18 00:01:05
Mi Note 3 jason V10.0.5.0.OCHCNFH 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:01:03
Mi Note 3 jason V10.0.4.0.OCHCNFH 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-09-27 00:01:02
Mi Note 3 jason V9.6.1.0.NCHCNFD 7.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:06:17

Model : jason

File Name: jason_images_9.4.18_20190418.0000.00_8.1_cn_478ab85c50.tgz

File Size: 2.4G

Version : 9.4.18

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad : jason_images_9.4.18_20190418.0000.00_8.1_cn_478ab85c50.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi Note 3 jason 9.3.28 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:01:32
Mi Note 3 jason 9.3.21 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:01:25
Mi Note 3 jason 9.3.14 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:01:30
Mi Note 3 jason 9.2.28 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:01:25
Mi Note 3 jason 9.2.21 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:01:37
Mi Note 3 jason 9.2.15 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:01:28
Mi Note 3 jason 9.1.24 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:01:24
Mi Note 3 jason 9.1.17 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:01:11
Mi Note 3 jason 9.1.10 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:01:05
Mi Note 3 jason 8.12.13 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:01:10
Mi Note 3 jason 8.12.6 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:01:18
Mi Note 3 jason 8.11.29 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:01:07
Mi Note 3 jason 8.11.8 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:00:58
Mi Note 3 jason 8.11.1 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:01:00
Mi Note 3 jason 8.10.25 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:01
Mi Note 3 jason 8.10.18 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:08
Mi Note 3 jason 8.10.11 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:08
Mi Note 3 jason 8.9.20 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:05
Mi Note 3 jason 8.9.6 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:03
Mi Note 3 jason 8.8.30 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-09-01 00:01:02
Mi Note 3 jason 8.8.23 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-08-25 00:00:58
Mi Note 3 jason 8.8.16 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:00:54
Mi Note 3 jason 8.8.9 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-08-10 11:26:43
Mi Note 3 jason 8.8.3 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:55:42
Mi Note 3 jason 8.7.26 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:00:55
Mi Note 3 jason 8.7.19 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-07-21 00:01:01
Mi Note 3 jason 8.7.12 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:00:54
Mi Note 3 jason 8.7.11 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-07-13 00:00:57
Mi Note 3 jason 8.4.26 7.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:06:17

Model : jason

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : jason

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:01:25

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT