Redmi Note 4X (QC)

Model : mido

File Name : mido_global_images_V10.2.3.0.NCFMIXM_20190128.0000.00_7.0_global_ded3edb1b6.tgz

File Size : 1.7G

Version : V10.2.3.0.NCFMIXM

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad : mido_global_images_V10.2.3.0.NCFMIXM_20190128.0000.00_7.0_global_ded3edb1b6.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi Note 4X (QC) mido V10.1.1.0.NCFMIFI 7.0 1.6G new_releases cloud_download 2018-11-22 00:01:37
Redmi Note 4X (QC) mido V9.6.3.0.NCFMIFD 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-10-01 00:01:45
Redmi Note 4X (QC) mido V9.6.2.0.NCFMIFD 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-08-01 00:01:19
Redmi Note 4X (QC) mido V9.6.1.0.NCFMIFD 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:01:22
Redmi Note 4X (QC) mido V9.5.11.0.NCFMIFA 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:33

Model : mido

File Name: mido_global_images_8.12.20_20181220.0000.00_7.0_global_3947ba5143.tgz

File Size: 1.8G

Version : 8.12.20

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad : mido_global_images_8.12.20_20181220.0000.00_7.0_global_3947ba5143.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi Note 4X (QC) mido 8.12.13 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:01:37
Redmi Note 4X (QC) mido 8.12.6 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:01:40
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.29 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:01:34
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.22 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-11-27 00:01:37
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.15 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:01:47
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.8 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:21
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.1 7.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:01:26
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.25 7.0 1.7G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:26
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.18 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:31
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.11 7.0 1.8G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:31
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.20 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-09-21 00:01:25
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.13 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-09-14 00:01:21
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.6 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:24
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.30 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-31 00:01:21
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.23 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-24 00:01:15
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.16 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-17 00:01:17
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.9 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-10 00:01:18
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.2 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-08-03 01:35:00
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.26 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:01:19
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.19 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-07-20 00:01:16
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.12 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-07-13 00:01:20
Redmi Note 4X (QC) mido 8.5.25 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:33

Model : mido

File Name: mido_images_V10.2.2.0.NCFCNXM_20190107.0000.00_7.0_cn_6e93edb527.tgz

File Size: 2.0G

Version : V10.2.2.0.NCFCNXM

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad : mido_images_V10.2.2.0.NCFCNXM_20190107.0000.00_7.0_cn_6e93edb527.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi Note 4X (QC) mido V10.1.1.0.NCFCNFI 7.0 2.1G new_releases cloud_download 2018-11-13 00:01:31
Redmi Note 4X (QC) mido V9.6.2.0.NCFCNFD 7.0 2.1G new_releases cloud_download 2018-08-17 00:01:17
Redmi Note 4X (QC) mido V9.6.1.0.NCFCNFD 7.0 2.1G new_releases cloud_download 2018-06-29 09:40:25
Redmi Note 4X (QC) mido V9.5.2.0.NCFCNFA 7.0 2.1G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:33

Model : mido

File Name: mido_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.0_cn_f7824b1c5f.tgz

File Size: 1.9G

Version : 9.4.18

Android : 7.0

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad : mido_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.0_cn_f7824b1c5f.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi Note 4X (QC) mido 9.3.28 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:02:03
Redmi Note 4X (QC) mido 9.3.7 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:01:49
Redmi Note 4X (QC) mido 9.2.28 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:01:56
Redmi Note 4X (QC) mido 9.2.21 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:02:19
Redmi Note 4X (QC) mido 9.2.15 7.0 1.9G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:01:54
Redmi Note 4X (QC) mido 9.1.24 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:01:48
Redmi Note 4X (QC) mido 9.1.17 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:01:34
Redmi Note 4X (QC) mido 9.1.10 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:01:32
Redmi Note 4X (QC) mido 8.12.13 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:01:37
Redmi Note 4X (QC) mido 8.12.6 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:01:40
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.29 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:01:34
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.8 7.0 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:21
Redmi Note 4X (QC) mido 8.11.2 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:01:22
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.25 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:26
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.18 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:31
Redmi Note 4X (QC) mido 8.10.11 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:31
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.20 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:26
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.13 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:01:30
Redmi Note 4X (QC) mido 8.9.6 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:24
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.30 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-09-01 00:01:26
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.23 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-08-25 00:01:23
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.16 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:01:19
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.9 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-08-10 11:27:03
Redmi Note 4X (QC) mido 8.8.3 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:56:05
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.26 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:01:19
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.19 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-07-21 00:01:22
Redmi Note 4X (QC) mido 8.7.12 7.0 2.2G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:01:22
Redmi Note 4X (QC) mido 8.4.26 7.0 2.1G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:07:33

Model : mido

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : mido

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:01:55

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT