Xiaomi Mi 8 Lite

Model : platina

File Name : platina_global_images_V10.3.1.0.PDTMIXM_20190327.0000.00_9.0_global_2ae5899c06.tgz

File Size : 2.5G

Version : V10.3.1.0.PDTMIXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad : platina_global_images_V10.3.1.0.PDTMIXM_20190327.0000.00_9.0_global_2ae5899c06.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.2.2.0.PDTMIXM 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-03-22 00:03:26
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.2.2.0.ODTMIXM 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-25 00:02:56
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.5.0.ODTMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.3.0.ODTMIFH 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-11-22 00:02:45
Xiaomi Mi 8 Lite platina V9.6.5.0.ODTMIFD 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2018-11-16 00:02:54

Model : platina

File Name: platina_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_0435f8de47.tgz

File Size: 2.5G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad : platina_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_0435f8de47.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.4.12 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:03:04
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.28 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:29
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.21 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:03:19
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.14 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:03:10
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.7 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:03:00
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.1 9.0 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-05 00:03:01
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.2.21 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:04:47
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.2.15 9.0 2.4G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:03:01
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.24 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:57
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.17 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:02:47
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.27 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:49
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.13 8.1 2.4G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08

Model : platina

File Name: platina_images_V10.2.3.0.PDTCNXM_20190321.0000.00_9.0_cn_e56c24b444.tgz

File Size: 2.5G

Version : V10.2.3.0.PDTCNXM

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad : platina_images_V10.2.3.0.PDTCNXM_20190321.0000.00_9.0_cn_e56c24b444.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.2.3.0.ODTCNXM 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-23 00:02:54
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.2.2.0.ODTCNXM 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2019-01-08 00:02:51
Xiaomi Mi 8 Lite platina V10.0.8.0.ODTCNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:08
Xiaomi Mi 8 Lite platina V9.6.6.0.ODTCNFD 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:45

Model : platina

File Name: platina_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_cn_42d07838a7.tgz

File Size: 2.5G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad : platina_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_cn_42d07838a7.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.28 9.0 2.6G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:29
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.21 9.0 2.6G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:03:19
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.3.14 9.0 2.6G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:03:10
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.2.21 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:04:47
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.2.15 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:03:01
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.24 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:57
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.17 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-20 00:03:07
Xiaomi Mi 8 Lite platina 9.1.10 9.0 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:02:59
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.12.6 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:03:04
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.11.1 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:27
Xiaomi Mi 8 Lite platina 8.10.25 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:45

Model : platina

File Name: platina_ru_global_images_V10.2.1.0.ODTRUXM_20190115.0000.00_8.1_global_8be481215f.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.2.1.0.ODTRUXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad : platina_ru_global_images_V10.2.1.0.ODTRUXM_20190115.0000.00_8.1_global_8be481215f.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : platina

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:20

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT