Xiaomi Redmi 6 Pro India

Model : sakura_india

File Name : sakura_india_global_images_V10.2.6.0.ODMMIXM_20190320.0000.00_8.1_global_87b30fbae3.tgz

File Size : 2.0G

Version : V10.2.6.0.ODMMIXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad : sakura_india_global_images_V10.2.6.0.ODMMIXM_20190320.0000.00_8.1_global_87b30fbae3.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india V10.2.4.0.ODMMIXM 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-22 00:03:00
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india V10.0.2.0.ODMMIFH 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-04 00:03:08
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india V10.0.1.0.ODMMIFH 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-21 00:02:47
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india V9.6.5.0.ODMMIFD 8.1 2.3G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:44

Model : sakura_india

File Name: sakura_india_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_74aba69ebb.tgz

File Size: 2.1G

Version : 9.4.18

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad : sakura_india_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_9.0_global_74aba69ebb.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.4.12 9.0 2.1G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:03:02
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.3.28 9.0 2.1G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:03:28
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.3.21 9.0 2.1G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:03:17
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.3.14 9.0 2.1G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:03:08
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.3.1 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2019-03-05 00:02:59
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.2.21 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:04:44
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.2.15 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:59
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.1.24 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:55
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.1.17 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:02:45
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 9.1.10 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-16 00:02:38
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.12.27 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:48
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.12.20 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-23 00:03:06
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.12.13 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:03:07
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.12.6 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:03:03
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.11.23 8.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-11-27 00:02:50
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.11.15 8.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:02:54
Xiaomi Redmi 6 Pro India sakura_india 8.10.25 8.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:02:44

Model : sakura_india

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : sakura_india

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : sakura_india

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : sakura_india

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:03:18

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT