Redmi 4X

Model : santoni

File Name : santoni_global_images_V10.1.1.0.NAMMIFI_20181114.0000.00_7.1_global_f6f745ac10.tgz

File Size : 1.6G

Version : V10.1.1.0.NAMMIFI

Android : 7.1

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad : santoni_global_images_V10.1.1.0.NAMMIFI_20181114.0000.00_7.1_global_f6f745ac10.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4X santoni V9.6.5.0.NAMMIFD 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-09-27 00:01:38
Redmi 4X santoni V9.6.4.0.NAMMIFD 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-17 00:01:39
Redmi 4X santoni V9.6.2.0.NAMMIFD 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:56:31
Redmi 4X santoni V9.5.10.0.NAMMIFD 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-06-27 23:21:48
Redmi 4X santoni V9.5.5.0.NAMMIFA 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:36

Model : santoni

File Name: santoni_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.1_global_2e6564d21c.tgz

File Size: 1.8G

Version : 9.4.18

Android : 7.1

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad : santoni_global_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.1_global_2e6564d21c.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4X santoni 9.4.11 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2019-04-16 00:02:15
Redmi 4X santoni 9.3.28 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:02:30
Redmi 4X santoni 9.3.21 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:25
Redmi 4X santoni 9.3.14 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:23
Redmi 4X santoni 9.3.7 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:02:16
Redmi 4X santoni 9.2.28 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:02:20
Redmi 4X santoni 9.2.21 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:02:52
Redmi 4X santoni 9.2.15 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:16
Redmi 4X santoni 9.1.24 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:11
Redmi 4X santoni 9.1.10 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2019-01-16 00:01:56
Redmi 4X santoni 8.12.27 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-29 00:02:03
Redmi 4X santoni 8.12.20 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-23 00:02:22
Redmi 4X santoni 8.12.13 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:01
Redmi 4X santoni 8.12.6 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:02:16
Redmi 4X santoni 8.11.29 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-12-01 00:01:58
Redmi 4X santoni 8.11.22 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-11-27 00:02:02
Redmi 4X santoni 8.11.15 7.1 1.7G new_releases cloud_download 2018-11-17 00:02:10
Redmi 4X santoni 8.11.8 7.1 1.5G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:41
Redmi 4X santoni 8.11.1 7.1 1.5G new_releases cloud_download 2018-11-03 00:01:48
Redmi 4X santoni 8.10.25 7.1 1.5G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:53
Redmi 4X santoni 8.10.18 7.1 1.5G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:55
Redmi 4X santoni 8.10.11 7.1 1.5G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:51
Redmi 4X santoni 8.9.20 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-09-21 00:01:45
Redmi 4X santoni 8.9.13 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-09-14 00:01:41
Redmi 4X santoni 8.9.6 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:44
Redmi 4X santoni 8.8.30 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-31 00:01:57
Redmi 4X santoni 8.8.23 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-24 00:01:35
Redmi 4X santoni 8.8.16 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-17 00:01:39
Redmi 4X santoni 8.8.9 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-10 00:01:41
Redmi 4X santoni 8.8.2 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-08-03 01:35:19
Redmi 4X santoni 8.7.26 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:01:38
Redmi 4X santoni 8.7.19 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-07-20 00:01:37
Redmi 4X santoni 8.7.12 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-07-13 00:01:45
Redmi 4X santoni 8.5.17 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:36

Model : santoni

File Name: santoni_images_V10.1.1.0.NAMCNFI_20181019.0000.00_7.1_cn_ea27211106.tgz

File Size: 2.0G

Version : V10.1.1.0.NAMCNFI

Android : 7.1

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad : santoni_images_V10.1.1.0.NAMCNFI_20181019.0000.00_7.1_cn_ea27211106.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4X santoni V9.6.1.0.NAMCNFD 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-07-06 00:01:56
Redmi 4X santoni V9.5.3.0.NAMCNFA 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:36

Model : santoni

File Name: santoni_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.1_cn_022045f2af.tgz

File Size: 1.9G

Version : 9.4.18

Android : 7.1

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad : santoni_images_9.4.18_20190418.0000.00_7.1_cn_022045f2af.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Redmi 4X santoni 9.3.28 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-30 00:02:30
Redmi 4X santoni 9.3.21 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-23 00:02:25
Redmi 4X santoni 9.3.14 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-03-17 00:02:23
Redmi 4X santoni 9.3.7 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2019-03-09 00:02:16
Redmi 4X santoni 9.2.28 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2019-03-02 00:02:20
Redmi 4X santoni 9.2.21 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2019-02-23 00:02:52
Redmi 4X santoni 9.2.15 7.1 1.8G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:16
Redmi 4X santoni 9.1.24 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:11
Redmi 4X santoni 9.1.17 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-19 00:01:57
Redmi 4X santoni 9.1.10 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:01:56
Redmi 4X santoni 8.12.13 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:01
Redmi 4X santoni 8.12.6 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:02:16
Redmi 4X santoni 8.11.8 7.1 1.9G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:01:41
Redmi 4X santoni 8.11.2 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:01:41
Redmi 4X santoni 8.10.25 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:01:53
Redmi 4X santoni 8.10.18 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:01:55
Redmi 4X santoni 8.10.11 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:01:51
Redmi 4X santoni 8.9.20 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:01:45
Redmi 4X santoni 8.9.13 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:01:51
Redmi 4X santoni 8.9.6 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:01:44
Redmi 4X santoni 8.8.30 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-09-01 00:01:47
Redmi 4X santoni 8.8.23 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-08-28 00:01:32
Redmi 4X santoni 8.8.16 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:01:44
Redmi 4X santoni 8.8.9 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-08-11 00:01:43
Redmi 4X santoni 8.8.3 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-08-08 19:56:31
Redmi 4X santoni 8.7.26 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:01:38
Redmi 4X santoni 8.7.19 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-07-21 00:01:43
Redmi 4X santoni 8.7.12 7.1 2.1G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:01:53
Redmi 4X santoni 8.4.26 7.1 2.0G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:08:36

Model : santoni

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : santoni

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-20 00:02:26

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT