Mi Note

Model : virgo

File Name : virgo_global_images_V9.5.1.0.MXEMIFA_20180406.0000.00_6.0_global_4d653339a5.tgz

File Size : 1.2G

Version : V9.5.1.0.MXEMIFA

Android : 6.0

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad : virgo_global_images_V9.5.1.0.MXEMIFA_20180406.0000.00_6.0_global_4d653339a5.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : virgo

File Name: virgo_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_6.0_global_5d73ee978d.tgz

File Size: 1.1G

Version : 7.11.16

Android : 6.0

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad : virgo_global_images_7.11.16_20171116.0000.00_6.0_global_5d73ee978d.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : virgo

File Name: virgo_images_V9.2.3.0.MXECNEK_20171229.0000.00_6.0_cn_8b541b8c10.tgz

File Size: 1.4G

Version : V9.2.3.0.MXECNEK

Android : 6.0

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad : virgo_images_V9.2.3.0.MXECNEK_20171229.0000.00_6.0_cn_8b541b8c10.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : virgo

File Name: virgo_images_7.11.16_20171116.0000.00_6.0_cn_5947ad7960.tgz

File Size: 1.4G

Version : 7.11.16

Android : 6.0

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad : virgo_images_7.11.16_20171116.0000.00_6.0_cn_5947ad7960.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : virgo

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : virgo

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2018-06-26 10:06:08

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT