Mi 6X

Model : wayne

File Name :

File Size :

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : wayne

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : wayne

File Name: wayne_images_V10.2.5.0.ODCCNXM_20190408.0000.00_8.1_cn_9f48c7aaa7.tgz

File Size: 2.4G

Version : V10.2.5.0.ODCCNXM

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad : wayne_images_V10.2.5.0.ODCCNXM_20190408.0000.00_8.1_cn_9f48c7aaa7.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 6X wayne V10.2.3.0.ODCCNXM 8.1 2.5G new_releases cloud_download 2019-03-14 00:02:57
Mi 6X wayne V10.2.2.0.ODCCNXM 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:42
Mi 6X wayne V10.2.1.0.ODCCNXM 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-03 00:02:27
Mi 6X wayne V10.0.3.0.ODCCNFH 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-12-05 00:02:30
Mi 6X wayne V10.0.2.0.ODCCNFH 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-09-11 00:02:05
Mi 6X wayne V9.6.6.0.ODCCNFD 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-08-31 00:02:22
Mi 6X wayne V9.5.15.0.ODCCNFA 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-07-24 00:01:55
Mi 6X wayne V9.5.14.0.ODCCNFA 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:02:20
Mi 6X wayne V9.5.11.0.ODCCNFA 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:10:02

Model : wayne

File Name: wayne_images_9.3.28_20190328.0000.00_9.0_cn_0a70de3730.tgz

File Size: 2.6G

Version : 9.3.28

Android : 9.0

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad : wayne_images_9.3.28_20190328.0000.00_9.0_cn_0a70de3730.tgz


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update
Mi 6X wayne 9.2.15 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2019-02-19 00:02:42
Mi 6X wayne 9.1.24 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2019-01-26 00:02:39
Mi 6X wayne 9.1.10 8.1 2.6G new_releases cloud_download 2019-01-12 00:02:33
Mi 6X wayne 8.12.13 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-15 00:02:47
Mi 6X wayne 8.12.6 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-12-08 00:02:43
Mi 6X wayne 8.11.8 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-10 00:02:05
Mi 6X wayne 8.11.1 8.1 2.7G new_releases cloud_download 2018-11-06 00:02:07
Mi 6X wayne 8.10.25 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-27 00:02:19
Mi 6X wayne 8.10.18 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-20 00:02:22
Mi 6X wayne 8.10.11 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-10-13 00:02:18
Mi 6X wayne 8.9.20 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-09-22 00:02:06
Mi 6X wayne 8.9.13 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-09-15 00:02:15
Mi 6X wayne 8.9.6 8.1 2.9G new_releases cloud_download 2018-09-08 00:02:06
Mi 6X wayne 8.8.23 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-25 00:02:09
Mi 6X wayne 8.8.16 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-18 00:02:10
Mi 6X wayne 8.8.9 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-08-10 11:27:43
Mi 6X wayne 8.7.26 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-28 00:02:05
Mi 6X wayne 8.7.12 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-14 00:02:20
Mi 6X wayne 8.7.5 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-07 00:02:32
Mi 6X wayne 8.6.28 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-07-02 23:21:29
Mi 6X wayne 8.6.22 8.1 2.8G new_releases cloud_download 2018-06-26 10:10:02

Model : wayne

File Name:

File Size:

Version :

Android :

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad :


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Model : wayne

File Name: xiaomi.eu_multi_MI6X_8.6.22_v10-8.1.zip

File Size: 1.6 GB

Version : 8.6.22

Android : 8.1

Last Update: 2019-04-24 00:02:44

DownLoad : xiaomi.eu_multi_MI6X_8.6.22_v10-8.1.zip


Old Version

Device Model Version Android File Size Changelogs Download History Update

Phiên bản 1.0 (BETA) - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT